Power BI

Power BI הוא חבילה של כלי ניתוח עסקי המספקים תובנות ברחבי הארגון שלך. להתחבר למאות מקורות נתונים, לפשט את הכנת הנתונים ולנהל ניתוח אד הוק. הפק דוחות יפים, ולאחר מכן פרסם אותם עבור הארגון שלך לצרוך באינטרנט ובכל המכשירים הניידים. כל אחד יכול ליצור לוחות מחוונים מותאמים אישית עם תצוגה ייחודית של 360 מעלות של העסק שלהם.
ואת קנה המידה ברחבי הארגון, עם האבטחה המובנה.

מגוון פתרונות לדוגמא שנעשו ב- Power BI

מעקב וניתוח תוצאות המכירות הוא חיוני לכל הארגונים בעסק של מכירת מוצרים או שירותים. מכירות ומרווחים נוטים להיות האמצעים החשובים ביותר למעקב אחר הביצועים; ולאחר מכן השוואת המכירות בפועל לתוכנית השנתית ותחזיות תקופתיות. דוח זה משתמש בשיטות מומלצות לתכנון / הדמיה כדי להביא מידע זה לקצות האצבעות של מקבלי ההחלטות.

CSG Pro

Sales Analytics

ניתוח מדיה חברתית שמספק תובנות בזמן אמת  על דעתם של הלקוחות.

Consult Blue
Marketing and Sales

ניתוח והצגת מידע חברת מכירות באינטרנט 
מכירות , שילוח והחזרים  
וניהול מוצרים

Perfyum
E-commerce Analysis

פיתרון התובנות הקמעונאיות שלנו - מופעל על ידי Microsoft Power BI - עוזר לך לראות במהירות את הנתונים הדרושים לך, כך שתוכל לקרוא אותם בקלות, להבין אותם ולפעול על פיהם.

Agile BI
Retail Analytics

הפתרון  שפותח על ידי Teksouth, מתמקד בניהול תיקי נדל"ן של תאגיד בנקאי, והוא משמש קבוצות שונות במסגרת צוות הנדל"ן של החברה.

Teksouth Corporation 
Commercial Real Estate Portfolio

Blue Margin השתמשה ב- Power BI ו- R כדי לסייע ל- Initech, חברה לפיתוח טכנולוגיות מידע ופיתוח תוכנה, לקבל שליטה בנתונים שלהם ולספק תובנות לפעולה לעמם

Blue Margin

IT Company

ניתוח מדיה חברתית שמספק תובנות בזמן אמת  על דעתם של הלקוחות.

DXC.Technology
Social Media Intelligence

דו"ח מעקב זמן שמאפשר לעובדים ומנהלים להציג את המצב של כרטיס הזמן שלהם, לחקור חריגות וחוסר עקביות, ולהבטיח הגשת בזמן למחלקת הנהלת חשבונות באמצעות תובנות לפעולה.

Inviso Corporation Timecard Tracking

פתרון זה מספק תובנה לגבי חוויית המשתמש שלך ב- Skype for Business, איכות השיחה ואיכות הווידאו, הביצועים והתנהגות המשתמשים.

SQL Services Ltd
Skype for Business Dashboard

Blue Margin השתמשה ב- Power BI כדי לסייע לנציבות לשימור הנפט והגז בקולורדו להמיר אינספור גיליונות אלקטרוניים של נתונים טבלאים למערכת יחידה של ניתוחים חזקים.

Blue Margin
Oil and Gas Production